GST Premium 32

Turbinolja med extremt hög prestanda

GST Premium 32 är en turbinolja med extremt hög prestanda framtagen för hög temperatur- och oxidationsstabilitet. Den är godkänd enligt Mitsubishi Heavy Industries MS04-MA-CL002 och lämplig för användning i gas- eller ångturbiner som utsätts för extrema temperaturer och kräver cirkulationssystem med exceptionellt hög temperaturstabilitet.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.