Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant

Kylarvätska med hög prestanda och lång livslängd

Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant är en kylarvätska med hög prestanda med frostskydd samt lång livslängd. Den är formulerad för att skydda motorer mot såväl frysning som kokning och samtidigt ge ett avancerat korrosionsskydd för kylsystemet, även vid höga temperaturer i moderna aluminiummotorer.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.