Hydraulic Oil HDZ

Heavy-duty hydrauloljor med effektiv prestanda

Hydraulic Oil HDZ är en serie heavy-duty hydrauloljor med effektiv prestanda. De är zinkbaserade, har brett viskositetsområde och slitageskyddande egenskaper. Hydraulic Oil HDZ är formulerad med skjuvstabil viskositetsförbättrarel samt utvecklad för användning i mycket varierande temperaturer såväl omgivande som driftstemperaturer.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.