Novatex EP 2

Vattenresistent kalciumsmörjfett med beprövad prestanda

Novatex EP 2 är ett vattenresistent smörjfett baserat på kalcium-12-hydroxystearat och högviskösa mineralbasoljor.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.