Novatex Greases

High performance, EP universalfetter

Novatex serien är high performance, EP universalfetter med mycket god vidhäftningsförmåga och som är extremt vattenresistenta och ger optimal prestanda under krävande förhållanden. De ger skydd mot slitage samt korrosions- och oxidationsmotstånd över ett stort temperaturområde. Dessa mångsidiga smörjfetter erbjuder ett val av tvålsorter designade för ett brett utbud av applikationer, alternativet för ett varierat behov av smörjfetter. Novatex greases ger pålitlig prestanda i marina applikationer och entreprenadapplikationer samt för tung industri för optimalt skydd samtidigt som lagerkostnaderna för smörjfetter kan minimeras.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.