Varför ska jag välja Texaco Delo 600 ADF?

Skydd för BÅDE motor och avgasreningssystem.

Texaco Delo 600 ADF har formulerats för att skydda BÅDE motor och avgasreningssystem vilket innebär:

ENASTÅENDE SYSTEMSKYDD

Denna revolutionerande teknologi skiljer oss från konkurrenterna genom att erbjuda ett oslagbart värde för kunder med moderna lågemissionsmotorer.

Produktnamnet - Texaco Delo 600 ADF - understryker alla aspekter av detta värdeerbjudande:

AFTERTREATMENT PROTECTION
(skydd för avgasreningssystemet)

– Vår additivteknologi med ultralågt askinnehåll använder 60 % mindre mängd metalliska komponenter som kan anhopas i avgasreningssystem och som då kräver kostsamt underhåll och stilleståndstid.

DRAIN INTERVAL EXTENSION
(utökade bytesintervall)

– Ett effektivt antioxidantsystem förhindrar att oljan bryts ned vid förhöjda drifttemperaturer, något som annars begränsar motoroljans livslängd.

FUEL ECONOMY RETENTION
(bibehållen bränsleekonomi)

– En ny men beprövad prestandadimension som hjälper utrustningen att bibehålla dess bränsleekonomiska prestanda över tid vilket ger väsentligt lägre livscykelkostnader.

Beställ den här viktiga vitboken, sammanställd av Shawn Whitacre, chefsingenjör vid Engine Oil Technology på Chevron.

Texaco Lubricants eller någon av våra auktoriserade distributörer kan komma att kontakta dig via e-post med relevant information om våra produkter och tjänster. Klicka i kryssrutan om du medger att vi kontaktar dig.
Hur fungerar ett partikelfilter?

Hur fungerar ett partikelfilter?

Se hur ett dieselpartikelfilter fungerar och varför det kan ge ökad bränsleförbrukning.

Kontroll av dieselpartikelfiltret

Kontroll av dieselpartikelfiltret

Se hur en tekniker inspekterar ett dieselpartikelfilter.

Rengöring av dieselpartikelfiltret

Rengöring av dieselpartikelfiltret

Se vilken teknologi som krävs för att rengöra ett dieselpartikelfilter.