Specialprodukter
GST EP
ISO 32, 46, 68
Högpresterande slitageskyddande turbinolja
Glytex HFC 46
High performance eldresistent hydraulvätska
Hydraulic Oil K
Olja med effektiv prestanda för hydrauliska hissar
Synstar Hydraulic HFDU
Super high performance svårbrännbar hydraulolja