Synstar Hydraulic HFDU

Super high performance svårbrännbar hydraulolja

Synstar Hydraulic HFDU tillhör den senaste generationens högpresterande, helsyntetiska, brandsäkra hydrauloljor, utvecklade för att ge långa drifttider och förlängd livslängd hos utrustningen under krävande förhållanden där det finns en brandrisk.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.