Produkter för elaggregat

Texaco avancerade smörjmedel för elaggregat hjälper till att skydda kritiska motorkomponenter och ger skydd, prestanda och tillförlitlighet under långa bytesintervall.

Kraftproduktion/övrigt
Transformer Oil Inhibited
Transformatorolja med effektiv prestanda
Transformer Oil Uninhibited
Transformatorolja med effektiva prestanda