Transformer Oil Uninhibited

Transformatorolja med effektiva prestanda

Transformer Oil Uninhibited är en högraffinerad, oinhiberad transformatorolja med effektiva prestanda, goda isolerande egenskaper och tillförlitliga lågtemperaturegenskaper. Den är formulerad med en mineralbasolja som ger god oxidationsstabilitet.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.