Gas- och ångturbiner
Cetus PAO
ISO 32, 46, 68, 150
Ultra high performance, syntetiska kompressoroljor
GST EP
ISO 32, 46, 68
Högpresterande slitageskyddande turbinolja
GST Premium 32
Turbinolja med extremt hög prestanda
Regal EP
32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
Ång-, vatten- och gasturbinolja
Regal SGT 22
Ultra high performance, syntetisk gasturbinolja för industri och marin