Gas- och ångturbiner
Cetus PAO
ISO 32, 46, 68, 150
Ultra high performance, syntetiska kompressoroljor
GST Advantage EP
32, 46
Högpresterande industriell gas- och ångturbinolja
GST Advantage RO
32, 46
Högpresterande industriell gas- och ångturbinolja
GST EP
ISO 32, 46, 68
Högpresterande slitageskyddande turbinolja
Regal EP
32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
Ång-, vatten- och gasturbinolja
Regal SGT 22
Ultra high performance, syntetisk gasturbinolja för industri och marin
VARTECH Industrial System Cleaner
rengörande oljetillsats med premiumprestanda för industriellt bruk