Informationscenter

En rundtur i motorn

Se hur Techron fungerar djupt inne i motorns bränslesystem.

Power restored

Kraften återställd
The sound of clean: motorcycle

Ljudet av renhet: motorcykel
The sound of clean: cold start

Ljudet av renhet: kallstart
Hear more about Techron for diesel engines

Hör mer om Techron för dieselmotorer
Frequently asked questions
Vanliga frågor

Våra experter förklarar vad Techron gör, varför tillsatsen behövs och hur den bidrar till att förbättra motorns prestanda.