Ju renare din motor är, desto bättre går den.

Ju renare din motor är, desto bättre går den. Ju renare din motor är, desto bättre går den.

Bensin- och dieselbränslen innehåller vissa orenheter. När bränslet transporteras genom din bils bränslesystem, kan skadliga kolbeläggningar bildas på kritiska motordelar.

 

Techron bränslesystemrengöring hjälper till att ta bort dessa beläggningar och bidrar därigenom till att återställa förlorad prestanda.

Techron – för de som förväntar sig mer

Såväl nya som äldre bilar kan dra nytta av ett bränslesystem fritt från beläggningar eftersom det hjälper motorn att leverera full prestanda under alla körförhållanden. Förutom högre effektivitet och minskade utsläpp ger Techron även din bil acceleration och kraft när du som bäst behöver det – till exempel vid ett rödljus eller då du ska ansluta till trafiken på en tätt trafikerad motorväg.

Var kan jag köpa Techron?

Techron bränslesystemrengöring tillhandahålls via utvalda återförsäljare och serviceverkstäder.

Aktuella produkter 

Hitta rätt Techron®-produkt för din motor.

Vanliga frågor

Våra experter förklarar vad Techron gör, varför tillsatsen behövs och hur den bidrar till att förbättra motorns prestanda.

Om oss

Lär dig mer om den banbrytande historien bakom utvecklingen av Techron och dess ledande position bland bränsletillsatser.