Oljeanalys kan hjälpa er utrustning att fungera bättre och längre

Texaco LubeWatch® oljeanalysprogram ger tillförlitlighet på en ny nivå. Med en kombination av kunniga människor, skräddarsydda produkter och anpassade tjänster som LubeWatch, kan vi hjälpa er till lägre driftkostnader och minimala stilleståndstider.

LubeWatch oljeanalysprogram

LubeWatch Oil Analysis LubeWatch Oil Analysis

Oljeanalys bidrar till ökad tillförlitlighet

Övervaka fordonets prestanda

Med LubeWatch oljeanalys kan ni följa upp tillståndet hos de fordon och den utrustning som utgör verksamhetens livsnerv. Genom regelbunden oljeanalys kan livslängd och oljebytesintervall för fordon och utrustning optimeras, smörjmedelsbehov identifieras och förändringar i maskinernas inre miljö övervakas.

 

Den kunskapen kan ni utnyttja för att mer precist schemalägga underhållsarbeten, vilket kan leda till minskad stilleståndstid eller till och med eliminera risken för haveri.

Standardtestpaket och specialtester

Oljeanalysprogrammet LubeWatch omfattar:

 

  • Noggranna resultat från fem standardtestpaket och en mängd olika specialiserade testprocedurer.
  • Pålitlig tolkning av testresultaten och konkreta rekommendationer baserat på testdata.
  • Svar på tester och analyser vars resultat tyder på en onormal eller kritisk utveckling skickas inom 48 timmar via e-post eller görs tillgängliga online.
  • Avancerade tekniska tjänster, bland annat analys av havererade komponenter och/eller slitagepartiklar.
  • Expertutbildning samt rådgivning och support på fältet.
  • Kostnadseffektiva standard- och specialtester.
  • En extra förvissning om smörjmedlets och systemets integritet i samband med utökade oljebytesintervall.
  • Standardtestpaket och specialtester

Lägg till LubeWatch i ert underhållsprogram

Det är enkelt att skicka in olja för LubeWatch oljeanalys. Kontakta Preem och våra Texacorepresentanter så hjälper de dig att skapa ett LubeWatch-onlinekonto och förser dig med provtagningspaket. När ni tagit ett prov, skickar ni det till laboratoriet i det föradresserade LubeWatch-kuvertet.

 

De flesta analyser slutförs inom 48 timmar efter att provet tagits emot. Ni kan få resultaten skickade via e-post eller ta del av dem online.

Tillförlitlighet kräver engagemang

Att bygga in tillförlitlighet i den dagliga verksamheten kräver ett engagemang utöver det vanliga. Vi om någon borde känna till det. På Chevron har vi skapat en företagskultur som till stor del kretsar kring säkerhet och tillförlitlighet. Detta kombinerar vi med vår långa tradition av branschledande innovationer för produktformulering. Att driva en verksamhet säkert och tillförlitligt är en förlängning av det vi är, vilket skiljer oss från smörjmedelsleverantörer som bara pratar om tillförlitlighet. På Chevron är vi det vi pratar om. 

Underhållsfakta för oljeanalysanvändare:

*POLARIS OUTLOOK 2015 Benchmark Study for the Oil Analysis Industry.