Texaco
1000 THF
Högpresterande mångfunktionell traktorhydraulolja
ATF HD 389
Högpresterande automatlådeolja
Antifreeze/Coolant Concentrate
Nitrit-, amin- och fosfatfritt, kostnadseffektivt kylvätskekoncentrat (Ersätter Antifreeze/Coolant)
Aries
32, 100
High performance luftverktygsolja
Aries XLX 32
Högpresterande smörjmedel för slående luftverktyg
Brake Fluid DOT 4
Bromsvätska med effektiv prestanda
Capella A 68
Ultra high performance, kompressorolja
Capella HFC
32, 55, 100
High performance, syntetiska kompressoroljor
Capella Low Temp AB
Högpresterande helsyntetisk kompressorolja för låga temperaturer (tidigare namn: Refrigeration Oil Low Temp 68)
Capella Premium 68
Semisyntetisk kompressorolja med beprövad prestanda
Capella WF
32, 46, 68
Super high performance kylkompressoroljor
Cetus DE 100
Ultra high performance, syntetisk kompressorolja
Cetus HiPerSYN Oil 220
Högpresterande syntetisk kompressorolja
Cetus HiPerSYN Oil 46
High performance syntetolja för kompressorer, lager och växellådor
Cetus PAG
PAG-baserad syntetisk kompressorolja med premiumprestanda (tidigare namn: LPG Compressor Oil)
Cetus PAO
ISO 32, 46, 68, 150
Ultra high performance, syntetiska kompressoroljor
Clarity Hydraulic Oil AW
ISO 32, 46, 68, 100
Högpresterande hydraulolja
Clarity Synthetic EA Gear Oil 100
Högpresterande biologiskt nedbrytbar EPA- och VGP-godkänd växellådsolja
Clarity Synthetic EA Hydraulic Oil 100
Högpresterande biologiskt nedbrytbar EPA- och VGP-godkänd hydraulolja
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW
ISO 32, 46, 68
Ultra high performance syntetisk hydraulolja
Compressor Oil EP VDL
ISO 32, 46, 68, 100, 150
High performance, kompressoroljor
Copper Grease 9143
Gängfett med beprövad prestanda
GST Advantage EP
32, 46
Högpresterande industriell gas- och ångturbinolja
GST Advantage RO
32, 46
Högpresterande industriell gas- och ångturbinolja
GST EP
ISO 32, 46, 68
Högpresterande slitageskyddande turbinolja
Geartex EP-5
SAE 80W-90
Växellådsoljor med beprövad prestanda för fordonsbruk (Ersätter Geartex EP-C)
Geartex LS
SAE 80W-90, SAE 85W-140
High performance, transmissionsoljor för fordon
Geartex S4
Extremt högpresterande syntetisk växellådsolja av multigradetyp
Geartex S5 75W-140
Syntetisk växellådsolja med hög prestanda
Hydra
32, 46
Biologiskt nedbrytbar hydraulvätska med premiumprestanda
Hydraulic Oil 5606
Högpresterande universalhydraulolja
Hydraulic Oil HDZ
32, 46, 68, 100
Heavy-duty hydrauloljor med effektiv prestanda
Hydraulic Oil K
Olja med effektiv prestanda för hydrauliska hissar
Marfak
00, 1
High performance, heavt-duty natriumfett
Meropa EliteSyn WS
150, 220, 320, 680
Syntetisk växellådsolja med premiumprestanda för industriellt bruk
Meropa EliteSyn XM
150, 220, 320, 460, 680
Meropa Synthetic EP
ISO VG 150, 220, 320, 460, 680
Högpresterande industriell växellåds- och cirkulationsolja för höga tryck
Meropa WG
220, 460
Kompounderad industriell växellåds- och ångcylinderolja med erkänd prestanda
Meropa XL
150, 220, 320, 460
Högpresterande växellådsolja för extrema tryck
Metal Protective Oil L
High performance rostskyddsolja
Molytex EP 2
EP Litium universalfett med beprövad prestanda
Multifak 264 EP 00/000
Litium smörjfett med effektiv prestanda
Multifak Premium 3
Litiumfett med effektiv prestanda
Multifak T EP 2
Litium EP-fett för höga belastningar
Multigear RN Premium SAE 75W-80
Växellådsolja med hög prestanda av multigradetyp
Novatex EP 2
Vattenresistent kalciumsmörjfett med beprövad prestanda
Novatex Greases
HEAVY EP 0, HEAVY EP 2
High performance, EP universalfetter
Omnis 220
Smörj- och processolja samt motorolja för stationära diesel- och gasmotorer
PMO
150, 220, 320
Pappersmaskinolja med beprövade prestanda
Rando Ashless 8401
High performance, zinkfri hydraulolja med utmärkta köldegenskaper
Rando HD
10, 22, 32, 46, 68, 100, 150
Zinkbaserad hydraulolja för industriella och mobila hydraulsystem
Rando HD LVZ
32, 46, 68
Högpresterande long life-hydraulolja
Rando HDZ
15, 22, 32, 46, 68, 100
High performance, heavy-duty hydrauloljor
Rando HDZ LT
32, 46
Pålitliga hydrauloljor med brett temperaturområde
Rando HEES 46
Högpresterande syntetisk hydraulolja
Rando WM 32
Hydraulolja med hög prestanda och högt V.I. för vindkraftverk.
Regal EP
32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
Ång-, vatten- och gasturbinolja
Regal SGT 22
Ultra high performance, syntetisk gasturbinolja för industri och marin
SRI Grease 2
Högpresterande högtemperaturfett
Starplex EP
High performance, universalfett för långtidssmörjning
Starplex EP 3
High performance, universalfett för långtidssmörjning
Starplex HT 1
High performance, heavy-duty lithiumkomplex smörjfett
Super Universal Tractor Oil Extra
10W-30, 10W-40
Högpresterande STOU-olja (Super Tractor Oil Universal)
Synstar Hydraulic HFDU
Super high performance svårbrännbar hydraulolja
Texaco Motor Oil
20W-50, 15W-40, 5W-40
Motorolja med effektiva prestanda
Texaform CR 3
Kemisk reaktiv betongformolja med beprövad prestanda
Texaform PR
5, 7
Formolja partiellt reaktiv direkt och indirekt formolja
Texamatic 4291
ATF-olja med beprövade prestanda
Texamatic 7045E
ATF-olja med beprövade prestanda
Texando CX EP 2
Högpresterande vattenfast fett
Texatherm
32, 46
Värmeöverföringsoljor med beprövad prestanda
Texatherm HT 22
High performance syntetisk värmeöverföringsolja
Texclad 2
Kalcium kuggfett med beprövad prestanda
Texpar CNO
4, 6, 12
CNO processoljor
Textran V 32
Transmissions- och hydraulolja med hög prestanda
Transformer Oil Inhibited
Transformatorolja med effektiv prestanda
Transformer Oil Uninhibited
Transformatorolja med effektiva prestanda
Ursa Heavy Duty Monograde
10W, 20W-20, SAE 30, SAE 40
Monogradeolja för tunga dieselfordon
VARTECH Industrial System Cleaner
rengörande oljetillsats med premiumprestanda för industriellt bruk
Way Lubricant X
68, 100, 220, 320
Gejdoljor med effektiv prestanda