Multifak 264 EP 00/000

Litium smörjfett med effektiv prestanda

Multifak 264 EP 00/000 är ett litium smörjfett med effektiv prestanda, det klarar höga belastningar och passar för användning i fordon och industriella centralsmörjsystem.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.