Syntetiska oljor är det som gäller för personbilar i framtiden

Samtidigt som dagens moderna motorer utsätts för allt högre belastning, byter fordonstillverkare världen över till allt lägre oljeviskositeter för att uppnå högre krav på bränsleekonomi.

 

Denna utveckling leder till en dramatisk ökning i användandet av helsyntetiska motoroljor i nyare personbilar, pickuplastbilar, SUV:ar och skåpbilar – en trend som hållit i sig.

 

Vad är en syntetisk olja?

 

Vad innebär egentligen begreppet ”syntetisk”? Det kanske är en olyckligt vald term eftersom den implicerar motsatsen till ”verklig” – något som definitivt inte stämmer när det handlar om motoroljor. Syntetiska motoroljor tillverkas av diverse prestandahöjande tillsatser i kombination med en syntetisk basolja.  Till skillnad från mineralbasoljor, har molekylerna i syntetiska basoljor samma form och storlek och är optimerade för att konsekvent fungera bättre än mineralbasoljor*.

 

Detta innebär många fördelar för nyare, mer avancerade motorer. Syntetiska oljor bryts inte ner lika lätt som mineraloljor vilket innebär att de skyddar motorn längre från metall-mot-metall-kontakt som orsakar slitage. Syntetiska motoroljor fungerar också bättre under extremt varma och kalla temperaturförhållanden.  I kallt väder flödar syntetiska oljor ut till alla vitala motordelar snabbare än en mineralbaserad olja.  Vid varmare temperaturer uppvisar de syntetiska oljorna bättre oxidationsstabilitet än mineralbaserade oljor och förångas heller inte lika lätt, två faktorer som båda bidrar till ett bättre och mer långvarigt motorskydd.

 

Helsyntetiska motoroljor har blivit allt viktigare allteftersom biltillverkarna tar fram ny motorteknologi – framför allt när det handlar om motorer med turboöverladdning och mindre slagvolym. Syntetolja är vad som krävs för att de nya teknologierna ska fungera optimalt.

 

Inverkan från turboladdade motorer

 

Turboladdade motorer möjliggör exempelvis bättre bränsleekonomi med bibehållen effekt, men de ställer samtidigt hårdare krav på motoroljan än motorer utan turbo. I dagens turboladdade motorer krävs att motoroljan kan smörja turbinaxeln med ett tunt oljeskikt samtidigt som den måste tåla de påfrestningarna det medför att axeln roterar med upp till 200 000 varv per minut.  Helsyntetiska oljor är bättre på att hantera den höga värmeutveckling som ett turboaggregat producerar och på att motverka bildandet av beläggningar, vilket är kritiskt för att axeln ska kunna rotera fritt och att oljan ska kunna nå alla rörliga delar. †

 

Fördelarna med syntetoljor

 

Syntetoljorna möjliggör nästa generations motorteknologi. Ett exempel är hur General Motors kunde förlita sig på att motoroljan skulle hjälpa dem att skydda mot för tidig tändning (LSPI – Low Speed Pre-Ignition) med sin specifikation dexos1™ Gen 2, särskilt för turboladdade motorer med liten slagvolym. Det blir dessutom allt vanligare med lågviskösa oljor och de nyare viskositetsklasserna 0W-20, 0W-30 och snart även 0W-16, kräver användandet av syntetiska basoljor. Dessa motoroljor kan inte baseras på enbart mineralolja. Biltillverkarna utforskar också möjligheten att använda oljor med ännu lägre viskositet – till exempel 0W-8, som antas bli en helsyntetisk formulering. I japanska bilar har man under ett antal år använt viskositeten 0W-20 och deras amerikanska och europeiska konkurrenter följer nu i deras spår. När den nya specifikationen ILSAC GF-6 börjar gälla (allt tyder på våren 2020) förväntas syntetoljorna få en ännu mer framträdande roll.

 

Trenden mot syntetiska motoroljor är i huvudsak goda nyheter. I kombination med nya motorteknologier bör syntetoljorna kunna hjälpa till att förhindra att bilmotorer slits ut i förtid. Klicka här om du vill ha mer information om syntetoljor.

 

*Källa: Lubricant Additives Chemistry and Applications sid. 542:

 

†”Syntetiska basoljor tenderar att vara mer motståndskraftiga mot kemisk och termisk nedbrytning än mineralbasoljor.”

Om författaren: Dave har erfarenhet från mer än ett decennium av forskning, produktutveckling och verkstadsutbildning kring smörjmedel. Dave har ett passionerat intresse för vetenskap och har arbetat med utveckling av allt från smörjfetter till motoroljor för personbilar och motorcyklar. Han älskar att prata om oljor och vetenskap och har varit involverad i ett flertal workshops där han förklarat varför man bör intressera sig för oljor och tillsatser. Han arbetar för närvarande som Consumer Brand Technical and OEM Manager där han kommer att ta fram en global produktstrategi för Havoline motoroljor och bränsletillsatser. Dave kommer att arbeta med konsumentprodukter och interagera med teknisk utveckling, affärskollegor och kunder. Dave är doktor i kemi, innehar patent för smörjmedelssammansättning och -tillverkning och har omfattande erfarenhet av motoroljeformulering.

Andra artiklar du kanske är intresserad av.