Trender för motoroljor för personbilar: En förändring som drivs av motorteknologins utveckling

Tänk på hur mycket fordon har förändrats under de senaste åren. Vi har förstås en massa ny elektronik, smarta sensorer, förarhjälpmedel med mera, men något som inte märks lika mycket är de betydande förändringar som sker under huven.

 

Motorteknologin utvecklas snabbt som ett svar på tre olika faktorer:

 

  1. Lagstiftade och sociala krav på att minska utsläppen av koldioxid.

  2. Konsumenters önskan om lägre bränsleförbrukning vilket ger kostnadsbesparingar.

  3. Efterfrågan på mer motoreffekt samtidigt som de båda övriga kraven uppfylls.

 

Från år 2025 kommer amerikansk lagstiftning kräva en genomsnittlig bränsleeffektivitet för biltillverkare (CAFE – Corporate Average Fuel Efficiency) motsvarande 4,32 liter per 100 km (54,5 miles per gallon). Det betyder inte att alla bilar måste uppfylla den standarden, men varje tillverkare måste uppfylla den som ett medeltal för hela sin fordonsproduktion, som kan omfatta allt från stora SUV:ar och pickuplastbilar till små hybrid- och elbilar. (Som en jämförelse är dagens medelvärde 35,5 mpg [6,63 liter per 100 km].)

 

Det nödvändiga kravet att uppnå bättre bränsleekonomi har drivit fram nya motorteknologier. Framför allt tre teknologitrender märks extra tydligt:

 

  • Direktinsprutning (GDI, Gasoline Direct Injection) – bränslet sprutas in under högt tryck direkt i cylinderns förbränningsrum i stället för via insugsventilerna. GDI-teknik blir allt vanligare och förväntas dominera marknaden inom några få år. År 2021 beräknas lätta fordon med GDI-motorer stå för 71 % av marknaden i Nordamerika.

 

  • Turboaggregat – något som tidigare främst förekom i tävlingsbilar och extrema sportbilar. Enkelt uttryckt återvinner de varma avgaser och använder dem för att öka effekten. I dag blir de allt vanligare – de fanns i 21 % av alla nya fordon som såldes 2015 och förväntas finnas i 80 % av alla nya bilar år 2025.

 

  • Mindre slagvolym – vissa motorer är i dag inte större än en liter (och är inte större än att de får plats i en resväska) i en strävan att minska deras massa och vikt för att uppnå lägre förbrukning. Det viktiga är dock att dessa motorer inte tappat sina prestanda. Nya sexcylindriga motorer har lika många hästkrafter som gårdagens åttacylindriga och en modern fyrcylindrig motor har samma effekt som det en gång i tiden krävdes sex cylindrar för att uppnå.

 

I likhet med all annan ny teknologi, uppstår dock ofta en del problem längs vägen tills teknologin hunnit mogna. Under processen med att utveckla mer bränslesnåla motorer utan att ge avkall på prestanda och effekt, har tillverkarna stött på något som kallas för LSPI (Low-Speed Pre-Ignition) eller för tidig tändning – en oönskad och okontrollerad förtändning av förbränningen som med tiden kan leda till allvarliga motorskador. Det här har lett till många garantiärenden och är, som du kan förstå, ett stort problem som fordonstillverkarna arbetar för att lösa tillsammans med API (American Petroleum Institute) och ledande smörjmedelstillverkare, bland andra Chevron. LSPI beror till stor del på det faktum att man slagit ihop de främsta motorförbättringarna i ett och samma paket. Den här kombinationen av flera teknologier leder till en hög belastning av motorn vilket gör att det uppstår ett behov för förbättrade motoroljor som ger ett förbättrat motorskydd.

 

De mindre, turboladdade GDI-motorerna blir varmare, utsätts för högre belastning och har en högre effekttäthet, vilket innebär att motoroljan får arbeta mycket mer intensivt för att skydda motorns komponenter. Därför har det också skett en stor utveckling av de typer av olja som krävs för nyare motorer. Fordonstillverkarna har gått mot allt tunnare oljeviskositeter eftersom de ger lägre vätskefriktion och -motstånd vilket resulterar i bättre bränsleekonomi. Motorolja med viskositeten 5W-30 är den mest populära oljan i dag, men det håller på att förändras. Branschen förutspår att viskositetsklassen 0W (vilket idag utgör flera % av den totala försäljningen av motorolja för personbilar i Nordamerika) kommer uppgå till ungefär 35 % av försäljningen år 2025.

 

Vi kommer att titta närmare på helsyntetiska motoroljor i en senare artikel.

Om författaren: Dave har erfarenhet från mer än ett decennium av forskning, produktutveckling och verkstadsutbildning kring smörjmedel. Dave har ett passionerat intresse för vetenskap och har arbetat med utveckling av allt från smörjfetter till motoroljor för personbilar och motorcyklar. Han älskar att prata om oljor och vetenskap och har varit involverad i ett flertal workshops där han förklarat varför man bör intressera sig för oljor och tillsatser. Han arbetar för närvarande som Consumer Brand Technical and OEM Manager där han kommer att ta fram en global produktstrategi för Havoline motoroljor och bränsletillsatser. Dave kommer att arbeta med konsumentprodukter och interagera med teknisk utveckling, affärskollegor och kunder. Dave är doktor i kemi, innehar patent för smörjmedelssammansättning och -tillverkning och har omfattande erfarenhet av motoroljeformulering.

Andra artiklar du kanske är intresserad av.