Rando Ashless 8401

High performance, zinkfri hydraulolja med utmärkta köldegenskaper

Rando Ashless 8401 är en zinkfri hydraulolja med ett mycket högt viskositetsindex. Rando Ashless 8401 har en mycket låg lägsta flytbarhet, varmkörning vid starter i sträng kyla behövs ej eller kortas betydligt jämfört med konventionella hydrauloljor.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.