Multifak T EP 2

Litium EP-fett för höga belastningar

Multifak T EP 2 är ett smörjfett med beprövad prestanda, formulerad med litiumtvål och semisyntetiska1 basoljor. Dessa basoljor är högviskösa vilket förbättrar vidhäftningen och vattenstabiliteten.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.