Capella WF

Super high performance kylkompressoroljor

Capella WF kompressoroljor har överlägset låga freon flocknings- och flyttemperaturer för både kyl- och luftkonditioneringssystem, vilket ger optimalt stabil smörjning och systemprestanda.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.