Rando HDZ

High performance, heavy-duty hydrauloljor

Rando HDZ är high performance, hydraulolja formulerad med premium basoljor. När hydrauliska tryck överstiger 70 bar ökar behovet av slitageskydd proportionellt. Rando HDZ är designad för att ge robust slitageskydd när tryckstötar kan leda till ökad metallkontakt mellan komponenter i ving-, kolv- och kugghjuls-pumpar.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.