Starplex EP

High performance, universalfett för långtidssmörjning

Starplex EP är high performance, blyfritt smörjfett för långtidssmörjning med flerfunktionell användning i kul- och rullager som arbetar vid höga temperaturer och för långtidssmörjning vid extrema driftsförhållanden.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.