Texaform PR

Formolja partiellt reaktiv direkt och indirekt formolja

Texaform PR är formolja med beprövad prestanda, formulerad med både direkt och indirekt släppmedel.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.