Cetus DE 100

Ultra high performance, syntetisk kompressorolja

Cetus DE 100 är en ultra high performance, syntetisk kompressorolja särskilt utvecklad för kolvkompressorer som arbetar med höga temperaturer och höga tryck. Den passar också för användning i lamell- och skruv-kompressorer.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.