Rando HDZ LT

Pålitliga hydrauloljor med brett temperaturområde

Rando HDZ LT ger effektivt skydd och förlängd livslängd på hydraulpumpar som arbetar med hög hastighet och under högt tryck samt vid extrema förhållanden och under ett brett temperaturområde inklusive mycket låga temperaturer.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.