Multifak Premium 3

Litiumfett med effektiv prestanda

Multifak Premium 3 är ett litiumfett med effektiv prestanda, formulerad med en högraffinerad ISO 120-mineralbasolja i kombination med oxidations- och korrosionshämmare samt slitageskyddande additiv. Produkten lämpar sig för ett brett spektrum av tillämpningar inom det angivna temperaturområdet.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.