Meropa

Premium performance växellådsoljor av EP-typ

Texaco Meropa är en serie industriella växellådsoljor av EP-typ som ger mycket högt slitageskydd, extremt hög lastbärande förmåga samt skydd mot stötlaster och micro-pitting. Meropa industriella växellådsoljor är utvecklade för skydd av en mängd olika, hårt belastade kuggsystem och lager.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.