Metal Protective Oil L

High performance rostskyddsolja

Metal Protective Oil L är en high performance mineralbaserad rostskyddsolja med ett antal additiv, inklusive rost- korrosionshämmare, utvecklad för att ge en tunn skyddsfilm på stålkomponenter vid lagring eller transport.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.