Antifreeze/Coolant Concentrate

Nitrit-, amin- och fosfatfritt, kostnadseffektivt kylvätskekoncentrat (Ersätter Antifreeze/Coolant)

Antifreeze/Coolant Concentrate är ett nitrit-, amin- och fosfatfritt, kostnadseffektivt kylvätskekoncentrat. Produkten ger skydd mot frysning, kokning och korrosion.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.