Copper Grease 9143

Gängfett med beprövad prestanda

Copper Grease 9143 är ett gängfett med beprövad prestanda. Det är en bentonitförtjockad pasta baserad på mineralolja och är designad för att förhindra kärvning i gängförband och glidytor vid höga belastningar.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.