Texatherm HT 22

High performance syntetisk värmeöverföringsolja

Texatherm HT22 är en high performance syntetisk värmeöverföringsolja, utvecklad för användning över ett brett temperaturintervall, från –45 °C upp till +290 °C, där den har utmärkt oxidationsstabilitet och förhindrar avlagringar.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.