Capella Premium 68

Semisyntetisk kompressorolja med beprövad prestanda

Capella Premium är en semisyntetisk kompressorolja utvecklad för användning i kyl- och frysanläggningar där ammoniak används som köldmedium. Den är formulerad för att ge skydd mot bildning av beläggningar och rost.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.