Omnis 220

Smörj- och processolja samt motorolja för stationära diesel- och gasmotorer

Omnis 220 är formulerad med lösningsmedelsraffinerad paraffinisk grupp I-mineralolja och framtagen för en rad olika smörj-, process- och diesel-/gasmotorapplikationer.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.