Cetus HiPerSYN Oil 46

High performance syntetolja för kompressorer, lager och växellådor

Cetus HiPerSYN Oil 46 är en high performance syntetolja för kompressorer, lager och växellådor, som särskilt rekommenderas för portabla och stationära lamell- och skruv-kompressorer.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.