Aries

High performance luftverktygsolja

Aries ger utmärkta prestanda för slående luftverktyg, med maximalt slitageskydd och mekanisk tillförlitlighet med mycket långa serviceintervall under krävande driftsförhållanden.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.