Att klara utmaningarna i den föränderliga byggbranschen

Att klara utmaningarna i den föränderliga byggbranschen Att klara utmaningarna i den föränderliga byggbranschen

Tillverkare av anläggningsmaskiner står inför en rad olika utmaningar, bland annat en ständig önskan från kunder och lagstiftare om förbättrad produktivitet och minskad energiförbrukning. Detta i kombination med en konstant önskan om minskade ägandekostnader. De främsta drivkrafterna för att uppnå dessa till synes oförenliga mål är nätverksuppkoppling, automatisering och digitalisering.


Maskintillverkarna stod inför ytterligare skärpningar i utsläppskraven 2019 då man i Europa införde utsläppskravet, Steg V, vilket resulterade i begränsningar av skadliga avgasutsläpp. EU:s Steg V-standard infördes 2019 över hela Europa för motorer under 56 kW och över 130 kW, medan motorer i det populära effektområdet 56–130 kW skulle uppfylla standarden från och med 2020. 


Steg V omfattade en mycket större grupp motorer och många fler bränsletyper och kom därför också att omfatta stationära tillämpningar, till exempel generatorer och stenkrossar.


För att möta dessa krav hade många motortillverkare redan infört dieselpartikelfilter (DPF), SCR-katalysatorer (Selective Catalytic Reduction) med tillsats av avgasreningsvätska (DEF), till exempel AdBlue, samt avgasåtercirkulation (EGR). Alla dessa lösningar kräver ofta särskilda smörjmedel tillsammans med lågsvavliga bränslen för att fungera i bränsleinsprutningssystem med ultrahöga tryck. 


Behovet av omfattande avgasrening har drivit på utvecklingen av avgas- och kylsystem eftersom många anläggningsmaskiner arbetar under mycket liten luftväxling.


Genom användning av förbättrade smörjmedel så som Texaco Delo, har maskintillverkarna kunnat tillåta längre serviceintervall och de flesta maskiner kan nu arbeta i minst 500 timmar mellan oljebytena. Hydraulisk filtrering och förbättrade motoroljor har också lett till oljebytesintervall på upp till 5 000 timmar och filterbyten görs nu i många fall först efter 2 000 timmar.


Med nya förbättrade smörjmedel så som Texaco Delo kan regelbundna dagliga och veckovisa kontroller utföras mer sällan. Tillsammans med impregnerade bussningar innebär det att smörjintervallerna kan förlängas ända upp till 500 timmar. Detta är extra viktigt i hyresbranschen eftersom det schemalagda underhållet blir mindre omfattande.


Samtidigt som anläggningsmaskiner blir mer avancerade och mer sofistikerade blir det också allt vanligare med reparations- och underhållsavtal (Repair and Maintenance, R&M). Eftersom många av dessa avtal omfattar regelbunden provtagning och analys av motor-, hydraul-, axel- och transmissionsoljor, har också utvärdering av maskinens slitage på komponentnivå blivit allt mer vanlig. 


Detta förebyggande underhållsarbete ger återförsäljare och maskinägare tillgång till mängder med information som kan hjälpa till att säkerställa utrustningens tillförlitlighet och undvika kostsamma haverier.


Mer information om produktutbudet i Texaco Delo-serien finns på: texaco.preem.se

Andra artiklar du kanske är intresserad av.