Texaco Delo 600 ADF – minskar dieselavgaserna inom bygg- och anläggning

Texaco Delo 600 ADF – minskar dieselavgaserna inom bygg- och anläggning Texaco Delo 600 ADF – minskar dieselavgaserna inom bygg- och anläggning

Nu när de europeiska fordonsparkerna domineras av de renare Euro VI-lastbilarna flyttas fokus för att minska utsläppen från transportsektorn till andra områden, bland annat bygg- och anläggningsmaskiner. Byggbranschen håller på att införliva teknologier som avgasrecirkulation (EGR), SCR-katalysatorer (Selective Catalytic Reduction) och partikelfilter tillsammans med common rail-insprutning och helelektronisk motorstyrning. Man följer alltså i transportbranschens spår och stöter därför också på liknande problem längs vägen.

 

Avgasutsläpp från motorer i s.k. NRMM-maskiner (Non-Road Mobile Machinery) har stegvis reglerats sedan 1999. Till att börja med regleras följande ämnen: kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och sotpartiklar. 

 

Byggbranschen är nu på väg att införa utsläppgränser enligt Steg V för bygg- och anläggningsmaskiner (NRMM). Detta innebär en drastisk reducering av partikelutsläpp vilket i praktiken kräver användning av partikelfilter. Kraven var ursprungligen tänkta att introduceras under juni och december 2020 beroende på motorstorlek, men har nu fördröjts 12 månader på grund av covid-pandemin.

 

Fördröjningen har gett maskintillverkarna en chans att hinna tömma sina lager av nytillverkade maskiner som under normala förhållanden hade sålts före införandet av de nya kraven. Att införa sofistikerade åtgärder för utsläppskontroll i krävande tillämpningar som bygg- och anläggningsmaskiner har dock inte varit utan problem. 

 

På avlägsna platser har det varit problem med tillgång på rent bränsle och AdBlue-vätska, vilket har varit en utmaning för bygg- och anläggningsfirmor som tidigare vant sig vid att använda maskiner konstruerade för blandade bränslen utan behov av AdBlue. 

 

Bygg- och anläggningsmaskiner är på alla sätt mindre förutsägbara än andra terränggående fordon. En källa inom branschen berättar: ”Regenereringsintervallerna för DPF ställs in av tillverkaren, men de faktiska driftförhållandena kan variera i mycket högre utsträckning än under tillverkarens testcykel. Maskinerna körs i alla sorters miljöer, inom- och utomhus, och dessutom påverkas de av säsongsvariationerna.”

 

”Oväntade regenereringscykler kan också skapa driftsproblem. En maskin som exempelvis arbetar i en återvinnings- eller sophanteringscentral kan i vissa fall befinna sig inomhus, omgiven av brännbara material. Den måste i så fall flyttas till en säker plats innan regenereringsprocessen startas. Även om den arbetar utomhus är den troligen omgiven av människor och andra maskiner och måste därför flyttas till ett område med säkerhetsavstånd till andra maskiner och människor.”

 

För maskinentreprenörer inom alla branscher utgör det extra bränsle som krävs för regenerering av partikelfiltren en extra kostnad. Denna kostnad kan stiga dramatiskt vid användning av fel motoroljor: Om avgassystemet är försett med ett partikelfilter kommer en olja som inte uppfyller rätt specifikation (Low eller Medium SAPS-olja) leda till att filtret sätts igen av aska i förtid. Det här askmaterialet kommer inte att brännas bort i regenereringsprocessen. 

 

Den minskade filterkapaciteten leder i stället till kortare intervall mellan regenereringar, men till slut kommer askan att sätta igen en så stor del av filtret att det antingen måste demonteras för rengöring på verkstad eller bytas ut mot ett nytt. 


 Texaco Delo 600 ADF med Chevrons patenterade OMNIMAX™-teknologi är den första motoroljan för tunga fordon som drastisk kan reducera ansamlingen av sot i dieselpartikelfilter, vilket bidrar till ett maximalt systemskydd för såväl motor som avgasreningssystem.

 

Du kan läsa mer om hur Texaco Delo 600 ADF kan bidra på texaco.preem.se.

Andra artiklar du kanske är intresserad av.