Att förebygga lackbildning i kraftgenereringturbiner

Mitigating varnish build-up in power generation turbines Mitigating varnish build-up in power generation turbines
Du har kanske hört det gamla talesättet ”det är bättre att stämma i bäcken än i ån”. Många av de kraftgenereringsföretag vi arbetar med lägger ner enormt mycket pengar och arbete på att åtgärda problem orsakade av lackbildning (varnish) i sina gasturbiner. De goda nyheterna är att det nu finns smörjmedelslösningar som hjälper till att förhindra eller åtminstone minska problemen med lackbildning.
 
Kraftgenereringsföretag är ofta kontraktsbundna att leverera en viss mängd energi under en viss tidsperiod. I nuläget står de inför ett antal samtidiga utmaningar: minskad användning av kol, minskad användning av kärnkraft samt ökad användning av förnybara energikällor som sol- och vindkraft, energikällor som inte alltid finns tillgängliga då de behövs.  De måste också vara beredda att aktivera topplastenheter när efterfrågan skjuter i taket.
 
Lackbildning (varnish) som uppstår vid oxidation av smörjmedlet i en gasturbin kan orsaka att ventiler fastnar och att effektiviteten minskar hos oljekylaren, vilket leder till allvarliga driftstörningar eller i värsta fall en automatisk nedstängning eller att turbinen inte går att starta. En oförmåga att leverera energi på begäran kan medföra stora skadeståndskrav och andra påföljder i kombination med enorma underhålls- och reparationskostnader, för att inte nämna en bestående skada för energileverantörens rykte.
 
Föga förvånande har intresset för olika metoder att motverka lackbildning ökat inom gasturbinbranschen. Historiskt sett har problem med lackbildning uppstått vid användning av smörjmedel baserade på basoljor i grupp I, som lätt oxideras under driftförhållanden med höga temperaturer. Nu har ett antal turbintillverkare bestämt sig att en gång för alla komma åt problemet. De har utfärdat specifikationer åt smörjmedelstillverkarna för att de ska ta fram turbinoljor med större motståndskraft mot såväl oxidation som de avlagringar som den resulterar i och som i slutändan kan leda till lackbildning.
 
Chevron har nyligen lanserat sin nästa generation GST Advantage® turbinoljor med VARTECH®-teknologi. Texaco GST Advantage turbinoljor med VARTECH-teknologi är speciellt utformade för att uppfylla de nya striktare kraven från turbintillverkarna. Texacos turbinoljor GST Advantage EP och GST Advantage RO är utformade med basoljor från grupp II (som är mer högraffinerade än basoljorna i grupp I med jämförelsevis högre oxidationsstabilitet) tillsammans med ett additivsystem som är framtaget för att ytterligare minska risken för att de partiklar som leder till lackbildning ska uppstå. Genom att begränsa bildandet av lackbildande partiklar hjälper Texaco GST Advantage-turbinoljorna till att förhindra lackbildning och förlänger därigenom oljans livslängd.  I en torr stabilitetstest av turbinolja, ett s.k. ”TOST”-test, uppvisade vår turbinolja GST Advantage mycket gott motstånd mot oxidation och beläggningar samt minskad risk för lackbildning. 
 
En del operatörer inom branschen har valt att använda polyalkylenglykol- eller PAG-baserade turbinoljor, som i vissa fall uppges vara ”fria från lackbildning”. Våra tester har visat att det inte alltid stämmer. PAG-oljor är hydroskopiska, vilket innebär att de absorberar vatten, och därför kommer de på sikt att utsättas för en viss syrabildning och nedbrytning.
 
Chevron kan nu erbjuda kraftgenereringsbranschen och den petrokemiska industrin ett nytt alternativ för att motverka lackbildning och minska risken för lackrelaterade turbinhaverier och på så sätt undvika de stora kostnader för turbinunderhåll och reparationer som dessa kan medföra. 
 
Chevron har utvecklat en helhetslösning som i två steg hjälper till att motverka lackbildning.  VARTECH®-metoden inleds med vår VARTECH Industrial System Cleaner, som tillsätts mot slutet av den använda turbinoljans livslängd för att hjälpa till att rengöra utrustningen från befintlig lackbildning medan den fortfarande är igång.  Det andra steget i VARTECHs helhetslösning är framtagen för att motverka lackbildning. Genom att fylla de rengjorda systemen med en Texaco GST® Advantage turbinolja förbättras oxidationsstabiliteten samtidigt som oljans nedbrytning reduceras och dess livslängd förlängs genom att mängdens skadliga partiklar som kan orsaka lackbildning begränsas.
Dan Holdmeyer
Om författaren: Dan Holdmeyer har arbetat över 35 år i olje- och gasbranschen. De senaste 14 åren har han arbetat för Chevron i en rad olika yrkesroller förutom sin nuvarande tjänst som Industrial and Coolants Brand Manager där han arbetar som smörjmedelstekniker för Chevron Delo och andra närliggande varumärken för smörjmedel. Han spelar en central roll i att stödja och leda en rad olika program med koppling till smörjmedelsbehov såväl på landsvägen som vid sidan av den. Dan har sedan han blev anställd även arbetat som utbildningsspecialist för Chevrons Global Lubricants-avdelning. Innan han började arbeta för Chevron arbetade Dan under 20 år som fälttekniker vid Mobil Oil Corporation (1979-99), efter att ha tagit sin examen som Bachelor of Science i kemiteknik vid University of Missouri-Columbia.

Andra artiklar du kanske är intresserad av.