Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Motorolja med beprövad prestanda för tunga fordon

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 är en motorolja med beprövad prestanda för tunga fordon, formulerad för pålitlig funktion med bibehållen viskositet i dieselmotorer som uppfyller Euro I, II, III, IV eller V.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.