Delo Syn ATF HD

Syntetisk automatlådeolja med hög prestanda

Delo Syn ATF HD är en syntetisk automatlådeolja med hög prestanda. Den är framtagen för att ge väsentligt förlängda bytesintervall för hårt belastade automatväxellådor i lastbilar och bussar och lämpar sig dessutom för användning i många personbilar.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.