Delo Syn ATF XV

Syntetisk automatlådeolja med hög prestanda (Ersätter Ursa Syn-ATF XV)

Delo Syn ATF XV är en syntetisk ATF-olja med hög prestanda utvecklad för tillämpningar där en transmissionsolja med specifikationen Volvo 97342 efterfrågas. Delo Syn ATF XV är även lämplig för användning i ett antal olika transmissioner som används av japanska och koreanska personbilstillverkare.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.