Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Syntetisk växellådsolja med hög prestanda, för tunga fordon

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90 är en syntetisk växellådsolja med hög prestanda lämpad för användning i drivaxlar och differentialer i tunga fordon. Den har tagits fram för att möjliggöra förlängda bytesintervall på 450 000 km och är formulerad med en kombination av syntetiska basoljor och högpresterande additiv.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.

[1] May be used with extended changing interval for vehicle/axle combinations where DAF allows this option.

[2] Including those circumstances where DAF mandates a synthetic oil according to SAE J2360 75W-90

[3] MAN-godkännande: TUC 7880/08.

[4] Godkännandenummer: PRI GL 0871.

[5] Godkänd för användning i växellådor, men också för vissa lätt belastade axlar i långtradare (lastbilar – drifttyp 0 och 1; bussar – drifttyp 1). För övriga axeltillämpningar krävs oljor med högre viskositet.  

[6] Volvos godkännandenummer 020.

[7] Den här versionen av specifikationen är nu inaktuell.

[8] Produkter som möter kraven för den här specifikationen är godkända utan att listas.

[9] Den här listan administrerades tidigare av ZF. Produkter som uppfyller de nödvändiga prestandakraven är godkända för användning, men det finns ingen lista över produkterna.