Delo XLC Antifreeze/Coolant

Kylvätska med hög prestanda och förlängd livslängd

Delo XLC Antifreeze/Coolant med hög prestanda är en långtidsverkande kylvätska formulerad för att skydda motorer mot såväl frysning som kokning och samtidigt ge ett avancerat korrosionsskydd för kylsystemet, även vid höga temperaturer i moderna aluminiummotorer.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.