Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Högpresterande kylvätska med frostskydd och lång livslängd (ersätter Havoline Extended Life Coolant Concentrate - PG)

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate är en högpresterande, frostskyddande kylvätska med lång livslängd, framtagen för att ge pålitligt skydd mot kokning, frysning och korrosion, inklusive korrosion vid höga temperaturer i moderna aluminiummotorer.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.