Havoline Energy SAE 5W-30

Bränslebesparande syntetisk motorolja med beprövad prestanda

Havoline Energy SAE 5W-30 är en bränslebesparande syntetisk motorolja med beprövad prestanda, särskilt formulerad med avancerad additivteknik för att uppfylla Fords och Renaults smörjmedelsspecifikationer WSS-M2C913-D respektive RN 0700.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.