Havoline ProDS V SAE 0W-30

Syntetisk motorolja med premiumprestanda

Havoline ProDS V SAE 0W-30 är en syntetisk motorolja med premiumprestanda särskilt formulerad med avancerad additivteknologi för att uppfylla smörjmedelsspecifikationerna Volkswagen-Audi 504.00/507.00 och Porsche C30.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.