Havoline ProDS VB SAE 0W-20 (New formulation)

Bränslebesparande syntetisk motorolja med premiumprestanda

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 är en bränslebesparande syntetisk motorolja med premiumprestanda och avancerad additivteknologi. Havoline ProDS VB SAE 0W-20 är särskilt frantagen för att uppfylla smörjmedelsspecifikationen Volkswagen-Audi 508.00/509.00.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.