Havoline Super 2T-X

Tvåtaktsolja med beprövad prestanda

Havoline Super 2T-X är en tvåtaktsolja med beprövad prestanda framtagen för användning i luftkylda motorer i motorcyklar samt i motorsågar som används i mild väderlek.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.