HDAX 9200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40

Lågaskande gasmotorolja med premiumprestanda

HDAX 9200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40 är en lågaskande gasmotorolja av detergent-/dispergent-typ med premiumprestanda. Den är utvecklad för användning i naturgastillämpningar och ger pålitligt komponentskydd också under hög belastning.
Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.